Piesakies biznesa ideju finansēšanai!

12.04.2013.
Piesakies biznesa ideju finansēšanai!

Tev ir biznesa ideja?
Bet vajadzīga nauda?


PIESAKIES – mēs nodrošināsim finansējumu un zemi projekta īstenošanai!

Jo esam uzsākuši veidot Eko Projektu Hercogiste, un esam gatavi atbalstīt labu projektu īstenošanu, kopīgi veidojot eko pilsētu.

Biznesa idejas var būt visdažādākās!

Piesakies un iegūsti:

 • līdz 20 000 latu mikro finansējumu savam biznesa projektam;
 • zemi lietošanā projekta īstenošanai;
 • finansējums tiks piešķirts bez nodrošinājuma.

  Nosacījumi:
  projekta realizēšana Hercogiste piederošajā teritorijā;
  projekts ir ilgtspējīgs;
  projekts ir pelnīt spējīgs nākotnē.

  Izvērtēšana:
  Iesniegtos Biznesa plānus vērtēs Hercogiste Eko Projekts pārstāvji un sadarbības partneri;
  Labāko projektu autorus aicināsim uz tikšanos.

  Iegūsi arī atbalstu un padomu biznesa uzsākšanā, un jaunus draugus!

  Biznesa plāns kopā ar finanšu prognozēm jāiesniedz elektroniskā formātā uz 3-10 lappusēm, sūtot uz e-pastu: info@hercogiste.eu


  Hercogiste Eko Projekts tiek īstenots Madonas novada Liezēres pagasta teritorijā kādreizējās Mēdzūlas muižas zemēs.

  *************
  Informācija un nosacījumi par biznesa projektu finansēšanu

  Piedāvājuma mērķis ir atrast un iesaistīt cilvēkus un uzņēmumus, kuriem ir vīzija un gatavība uzsākt savu biznesu vai projektu, bet kuriem trūkst naudas tā īstenošanai.

  Hercogiste Eko projekts publicē sludinājumu, nodrošina informācijas apmaiņu un organizē finansējuma piesaisti.

  Finansējums var tikt piesaistīts vairākiem projektiem. Tajā pat laikā Hercogiste Eko Projekts patur tiesības neizvirzīt finansējuma piesaistei nevienu no iesniegtajiem projektiem.
   

Pieteikšanas kārtība: 

Biznesa plānā atspoguļojiet pēc iespējas konkrētu un precīzu informāciju ar skaidru biznesa ideju;
Papildus biznesa plānam, lūdzu sūtiet arī citu paskaidrojošo informāciju, kuru Jūs uzskatāt par būtisku (e-pasts: info@hercogiste.eu);
Lūdzu norādiet savu kontaktinformāciju – tālruni un e-pasta adresi.

Vērtēšanas kārtība:

 • Hercogiste Eko Projekts izvērtēs visus saņemtos projektus;
 • Ja būs nepieciešama papildus informācija par iesniegto biznesa plānu, sazināsimies ar jums pa norādīto e-pastu vai tālruni;
 • Biznesa plānu izvērtēšanai var tikt piesaistīti Hercogiste Eko Projekts sadarbības partneri – dažāda profila eksperti;
 • Ja iesniegtais biznesa plāns tiek vērtēts kā interesants, dzīvotspējīgs un ietilpst Hercogiste Eko Projekts kopējā attīstības vīzijā, uzaicināsim Jūs uz tikšanos.
 • Hercogiste Eko Projekts var pārtraukt biznesa plāna tālāku izvērtēšanu un virzību, nepaziņojot par izvērtēšanas pārtraukšanas iemesliem.
 • Par iesniegto biznesa plānu izvērtēšanas rezultātiem centīsimies paziņot katram pretendentam. Ja pēc biznesa plāna iesniegšanas, ilgstoši netiek saņemta atbilde, ir uzskatāms, ka konkrētais biznesa plāns nav ticis izvēlēts vai ir nolemts pārtraukt tā tālāko virzību.

Finansējuma piesaistīšana un zemes piešķiršana:

 • Pēc biznesa plāna izvērtēšanas pabeigšanas Hercogiste Eko Projekts var izteikt Jums konkrētu finansējuma piedāvājumu no mūsu sadarbības partneriem;
 • Finansēšana notiek, biznesa plāna iesniedzējam slēdzot līgumu (aizdevuma līgumu) ar kādu no mūsu sadarbības partneriem. Konkrētie aizdevuma līguma noteikumi ir atkarīgi no vairākiem apstākļiem (piemēram, nepieciešamā finansējuma apjoma un citiem faktoriem) un tiek noteikti individuāli katrā konkrētajā gadījumā;
 • Zeme biznesa projektu īstenošanai tiks piešķirta ilgtermiņa nomā, uz izdevīgiem nosacījumiem, atkarībā no iesniegtā biznesa projekta specifikas un vajadzībām.


  Hercogiste Eko Projekts patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt biznesa plānu pieņemšanu un izvērtēšanu, paziņojot par to www.hercogiste.eu mājas lapā. 
Citi jaunumi